Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nationaal Coördinator GroningenStaatscourant 2017, 55983Benoemingen en ontslagen

Besluit houdende ontslag lid van de Raad van Arbiters Bodembeweging

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van het Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging;

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 15 augustus 2017 wordt eervol ontslagen als lid van de Raad van Arbiters Bodembeweging: mevrouw mr. M.C.D. Boon-Niks, te Assen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkene en aan de Raad van Arbiters Bodembeweging.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: de Nationaal Coördinator Groningen, H. Alders