Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 54864

Gepubliceerd op 2 oktober 2017 09:00Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 september 2017, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2129135, houdende herbenoeming van de voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 16e van de Auteurswet;

Besluit:

Artikel 1

De heer drs. M.G.Th. (Marco) Pastors wordt tot 1 januari 2020 herbenoemd als voorzitter van de stichting, bedoeld in artikel 16e van de Auteurswet.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Den Haag, 21 september 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, namens deze, S. Riedstra Secretaris-Generaal


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl