Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 54037

Gepubliceerd op 22 september 2017 09:06
Inhoudsopgave

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen oprichten stolpwoning Kolkpad 3

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor het oprichten van een stolpwoning (ter compensatie van de sloop van een kas) op het perceel Kolkpad 3 te Zuidoostbeemster. De gemeenteraad van Beemster heeft op 5 september jl. besloten voor dit bouwplan een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ af te geven.

De ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 september tot en met 6 november 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Gedurende deze termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, kunt u voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor informatie contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl