Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 53222

Gepubliceerd op 22 september 2017 09:06
Inhoudsopgave

Voornemen afwijken bestemmingsplan Purmerenderweg 43a, Beemster

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij hebben besloten met toepassing van ex art. 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor een dierenkliniek en beperkte autoverhuur bij Tuincentrum Overvecht op het perceel Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster.  

Het ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning ligt van 25 september 2017 tot en met 6 november 2017 van 8.30 tot 12.00 uur en alleen op maandag van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze indienen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor gemeente Beemster uitvoert, kunt voor informatie contact opnemen met het team Vergunning van de Gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.

 

Purmerend, 20 september 2017

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl