Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-09-2017 gepubliceerd door Zundert. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2017-52309".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 106435 386521
Identifier stcrt-2017-52309
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 4881MJ 39a
Publicatiedatum 2017-09-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 52309
Publicerende organisatie Zundert
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0879.WPmeirseweg39a-OW01
Straatnaam Meirseweg
Taal nl
Titel Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, wijzigen van de bestemming "Agrarisch-Agrarisch bedrijf" met de specifieke aanduiding ”agrarisch – voormalig agrarisch bedrijf” naar de bestemming "Bedrijf”, Meirseweg 39a te Zundert.
Type ruimtelijk plan wijzigings- of uitwerkingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Woonplaats Zundert