Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 51950Ruimtelijke plannenOfficiele bekendmaking

Logo Stichtse Vecht

Voorontwerp 6 weken ter inzage voor Inspraak

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan De Vecht vanaf vrijdag 15 september 2017 tot en met donderdag 26 oktober 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Binnen het plangebied van De Vecht ligt de gehele rivier en een deel van de oeverzone. Het bestemmingsplan biedt een eenduidige regeling voor de gehele rivier de Vecht die ook goed is afgestemd met de regels van de provincie (Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017) en het Hoogheemraadschap AGV (de ontwerp Keur 2017). Met dit bestemmingsplan worden de geldende bestemmingsplannen, daar waar het de rivier De Vecht betreft, deels herzien. De geldende planologische regels voor woonschepenligplaatsen, jachthavens en historische schepen zijn niet herzien en zijn 1-op-1 overgenomen in dit bestemmingsplan. Ook alle dubbelbestemmingen en aanduidingen die voorkomen in de geldende bestemmingsplannen en die betrekking hebben op woonschepenligplaatsen, jachthavens en historische schepen, zijn in dit plan overgenomen. Deze regels worden niet aangepast.

Inzien

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan De Vecht (NL.IMRO.1904.BPDeVechtLGB-VO01) vanaf vrijdag 15 september 2017 tot en met donderdag 26 oktober 2017 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en is het plan zonder afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Vanaf vrijdag 15 september 2017 tot en met donderdag 26 oktober 2017kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. Uw inspraakreactie richt u aan het college van B&W van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, o.v.v. voorontwerpbestemmingsplan De Vecht Z/16/58778. Het is ook mogelijk een inspraakreactie in te dienen door met DigiD gebruik te maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor een mondelinge zienswijze of voor vragen neemt u contact op met mevrouw Sylvia Lutters (14 0346).

Inloopavond en

Aangezien er sprake is van een bestemmingsplan dat door verschillende kernen loopt wordt in de drie grote kernen een aparte inloopavond te beleggen (Maarssen, Breukelen en Loenen ad Vecht).

  • 1.

    Inloopavond gemeentekantoor Maarssen maandag 2 oktober 2017 van 19.30 uur tot 21.00 uur

  • 2.

    Inloopavond Hoofdhuis Boom en Bosch de Markt 13 te Breukelen woensdag 4 oktober 2017 van 19.30 uur tot 21.00 uur.

  • 3.

    Inloopavond Cultureel Centrum ’t Web Spinnerie 15 te Loenen aan de Vecht woensdag 11 oktober 2017 van 19.30 tot 21.00 uur.

Onze medewerkers staan u tijdens deze inloopavonden graag te woord om u iets te vertellen over het voorontwerpbestemmingsplan en de procedure die wordt doorlopen.

Zinvolle praktische informatie? Vul dit hier kort in. Bijvoorbeeld een kort overzicht van de verdere gebeurtenissen na besluitvorming zoals vervolgprocedures, planning, overzicht van de werkzaamheden of uitwerking van de maatregelen.