Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 51428

Gepubliceerd op 14 september 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

ontwerpbestemmingsplan Schelluinen-Oost - Herziening

Logo Giessenlanden

Burgemeester en wethouders van Giessenlanden maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Schelluinen-Oost - Herziening’ met planid NL.IMRO.0689.BP6105-ont1 digitaal ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Schelluinen-Oost.

 

Met dit plan wordt mogelijk gemaakt dat in het deelgebied Waterwonen twee woningen extra worden gerealiseerd en dat een andere indeling mogelijk is. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en planregels en gaat vergezeld van een toelichting.

 

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 15 september gedurende zes weken digitaal ter inzage(t/m donderdag 26 oktober). U kunt de stukken digitaal inzien bij de balie van het gemeentehuis. Ook kunt u de stukken inzien op de site van www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u de mogelijkheid heeft om het bestemmingsplan op te roepen op het scherm, bijvoorbeeld door in te zoomen op de kaart. Gedurende bovengenoemde ter inzage termijn van 6 weken kan een ieder bij de gemeenteraad zowel mondeling als schriftelijk gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen tegen dit plan. De schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente Giessenlanden, Postbus 1, 4223 ZG Hoornaar. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor op werkdagen contact opnemen met mevrouw L. Bode, telefoonnummer 0183 583820.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl