Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College ter Beoordeling van GeneesmiddelenStaatscourant 2017, 51158Overig

Beslissing op bezwaar Amfexa, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Besluit van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op het bezwaarschrift ten aanzien van het besluit om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur documenten uit het registratiedossier van het geneesmiddel Amfexa openbaar te maken.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft op 28 augustus 2017 de volgende beslissing op bezwaar genomen:

Beslissing op bezwaar ten aanzien van het bezwaar van Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

tegen het besluit van het College van 10 maart 2017 om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur documenten uit het registratiedossier van Amfexa (RVG 110336) openbaar te maken.

Besluit: Het College acht het eerste bezwaar gegrond en de overige bezwaren ongegrond. Het College handhaaft, met verbetering van de motivering, het bestreden besluit.

Een afschrift van bovenvermeld besluit is op verzoek verkrijgbaar bij:

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Afdeling Bestuurlijke, Regulatoire en Internationale Zaken

Postbus 8275

3503 RG Utrecht

Daarnaast is het besluit op de website van het College terug te vinden: https://www.cbg-meb.nl/