Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 50109

Gepubliceerd op 1 september 2017 09:00

Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunningen “Het Kunstenpand” nabij Zuidplein 88

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat vanaf vrijdag 1 september 2017 tot en met donderdag 12 oktober 2017 twee ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage liggen ten behoeve van de oprichting van een nieuw cultureel centrum “Het Kunstenpand” aan/nabij Zuidplein 88, 3083 CW.

Het plan voorziet in de realisering van een nieuw cultureel centrum “het Kunstenpand”. Dit nieuwe centrum wordt opgericht op de locatie van het oude zwembad aan het Zuidplein nabij nummer 88 (Annie MG Schmidtplein). In het pand zal o.a. een theater, een bibliotheek, diverse expositieruimten en podia gehuisvest worden. Het plan betreft tevens het aanpassen en uitbreiden van de bestaande inrit en het realiseren van een inrit voor “het Kunstenpand”

Gemeentelijke coördinatieregeling

Op 4 juni 2015 besloot de raad van de gemeente Rotterdam om de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen voor het project “Hart van Zuid”. Dit besluit maakt het mogelijk om gecoördineerd over een aantal aanvragen te besluiten. Hierbij wordt kennis gegeven van het (gecoördineerd) ter inzage leggen van de ontwerp-omgevingsvergunningen voor de activiteiten “Uitrit aanleggen” (OMV.17.08.00100) en “Bouwen”, “Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” en “werk of werkzaamheden uitvoeren” (OMV.16.12.00419) ten behoeve van Het Kunstenpand, dat onderdeel is van het project Hart van Zuid. Tegen de ontwerpbesluiten kunnen zienswijzen worden ingediend.

Inzage

Beide ontwerp-omgevingsvergunningen liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 september 2017 tot en met donderdag 12 oktober 2017 bij:

• Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 5241)

De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen vervolgens worden geraadpleegd door te zoeken op bovenstaand adres en postcode.

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, ovv kenmerk OMV.16.12.00419 en/of OMV.17.08.00100.

Na telefonische afspraak (010 – 489 5241) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl