Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2017, 4875Verzekeringswezen

Verzekeringswezen: Overdracht van rechten en verplichtingen ingevolge Afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht

  • 1. Hollands Welvaren Leven N.V., statutair gevestigd te Wognum en kantoorhoudende aan de Geert Scholtenslaan 11, 3e verdieping, 1687 CL te Wognum, deelt hierbij aan polishouders mee dat zij met instemming van De Nederlandsche Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, verleend bij besluit van 17 januari 2017 haar rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van levensverzekering met ingang van 31 december 2016 heeft overgedragen aan Waard Leven N.V., statutair gevestigd te Wognum en kantoorhoudende aan de Geert Scholtenslaan 11, 3e verdieping, 1687 CL te Wognum, in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland.

  • 2. De in alinea 1 bedoelde overdracht heeft betrekking op alle overeenkomsten van levensverzekering van Hollands Welvaren Leven N.V. De voorgenomen overdracht brengt geen enkele wijziging in de voorwaarden waaronder de overeenkomsten van levensverzekering zijn aangegaan. De polissen blijven dus onverminderd en ongewijzigd van kracht.