Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleStaatscourant 2017, 48698OverigSchrappen aanduiding politieke groepering

Logo Zwolle

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Overijssel maakt bekend dat, overeenkomstig artikel G 2, lid 7 onder d van de Kieswet, de aanduiding van de volgende politieke groepering is geschrapt uit het register.

StemNL

reden hiervoor is dat er geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd voor de verkiezing van Provinciale Staten van Overijssel van woensdag 18 maart 2015.

 

Zwolle, augustus 2017

De voorzitter voornoemd,