Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtStaatscourant 2017, 48339OverigBekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit projectplan noodoverloopgebied De Ronde Hoep

Logo Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor het projectplan Noodoverloopgebied De Ronde Hoep een notitie m.e.r.-beoordeling is opgesteld. Uit deze beoordeling blijkt dat geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen bij realisatie van het projectplan. Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten dat voor de uitvoering van het projectplan Noodoverloopgebied De Ronde Hoep geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van art. 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is. Alleen als belanghebbenden los van het voor te bereiden besluit (het ontwerp-projectplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen is dit wel mogelijk. Belanghebbenden kunnen bij hun zienswijze op het ontwerp-projectplan (na bekendmaking daarvan) hun opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken.

Inzien van stukken

De Notitie m.e.r.-beoordeling noodoverloopgebied De Ronde Hoep is te vinden in het Waterschapsblad op overheid.nl

Inlichtingen

Voor meer informatie over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u een e-mail sturen aan ronde.hoep@waternet.nl