Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2017, 48033Ruimtelijke plannenOntwerp Paraplubestemmingsplan Beeldbepalende Panden en Objecten

Logo Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag  24 augustus 2017 tot en met 4 oktober 2017 het ontwerp Paraplubestemmingsplan Beeldbepalende Panden en Objecten  (plan-identificatienummer NL.IMRO.1903.BPMON100-ON01), voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, locatie Amerikaplein 1 te Margraten.

Het ontwerp paraplubestemmingsplan heeft als doel dat cultuurhistorische waardevolle panden en objecten middels de bestemming Beeldbepalend worden beschermd.

Voor inzage in het ontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. Het ontwerp bestemmingsplan is tevens te raadplegen op onze website www.eijsden-margraten.nl en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.BPMON100-ON01

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn of haar zienswijzen op dit ontwerp bestemmingsplan (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 10, 6269 ZG Margraten.

Indien u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u contact opnemen met mevr. N. Pouw of met mevr. S. Piek via het telefoonnummer 14 043 of 043-458 8488.

Eijsden-Margraten 23 augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mathea Severeijns

De burgemeester, Dieudonné Akkermans