Gemeente Stadskanaal, vastgesteld Wijzigingsplan ‘Landelijk gebied Holte 5 en 8’ te Onstwedde

Logo Stadskanaal

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Landelijk gebied Holte 5 en 8’ hebben vastgesteld. Met het wijzigingsplan wordt de bestemming gewijzigd naar wonen.

Waar kunt u het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning inzien? Het wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 26 januari 2017 tot en met 8 maart 2017 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt het wijzigingsplan in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.WZ1608-vs01  en op www.stadskanaal.nl.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage). Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Naar boven