Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 46131

Gepubliceerd op 16 augustus 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan ‘Meerstad-Midden West’

Logo Groningen

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Meerstad-Midden West’ ligt met het bijbehorend Milieueffectrapport met ingang van 17 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage bij:

  • -

    Bureau Meerstad, Waterviolier 2, 9613 BH Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur;

  • -

    het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de gebieden in Meerstad waar de komende 10 jaar nieuwe woningbouw wordt gerealiseerd. Het gaat om het noordwestelijke deel van Meerstad, bestaande uit de woonwijken Meeroevers, Achter Klein Harkstede, Tersluis en Sluis-Oost met aangrenzende delen van de oorspronkelijke bebouwing en het Woldmeer.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. U kunt daar ook doorklikken naar de digitale bestemmingsplankaart.

Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP568MeerstadMidW-ow01.

Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf 17 augustus tot en met 27 september 2017 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

U kunt ook via gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 8255.

Gemeente G roningen , 16 augustus 2017

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl