Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2017, 46131Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Meerstad-Midden West’

Logo Groningen

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Meerstad-Midden West’ ligt met het bijbehorend Milieueffectrapport met ingang van 17 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage bij:

  • -

    Bureau Meerstad, Waterviolier 2, 9613 BH Groningen, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur;

  • -

    het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de gebieden in Meerstad waar de komende 10 jaar nieuwe woningbouw wordt gerealiseerd. Het gaat om het noordwestelijke deel van Meerstad, bestaande uit de woonwijken Meeroevers, Achter Klein Harkstede, Tersluis en Sluis-Oost met aangrenzende delen van de oorspronkelijke bebouwing en het Woldmeer.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. U kunt daar ook doorklikken naar de digitale bestemmingsplankaart.

Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP568MeerstadMidW-ow01.

Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf 17 augustus tot en met 27 september 2017 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

U kunt ook via gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan of bij raadpleging van het plan op de digitale bestemmingsplankaart. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 8255.

Gemeente G roningen , 16 augustus 2017