Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-08-2017 gepubliceerd door Enschede. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2017-44679".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Gemeentenaam Enschede
Identifier stcrt-2017-44679
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-08-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 44679
Publicerende organisatie Enschede
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0153.BP00086-0003
Subrubriek bestemmingsplan
Taal nl
Titel Tervisielegging Vastgesteld Bestemmingsplan “Binnenstad 2016” (NL.IMRO.0153.BP00086-0003)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken