Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 44245

Gepubliceerd op 3 augustus 2017 09:00Mededeling toestemming overdracht van vergunning niet-landelijke commerciële omroep en drie vergunningen voor digitale radio-omroep van Commerciële Radio Exploitatie LTD aan Dutch Media Investments B.V., Agentschap Telecom

Datum: 25 juli 2017

Kenmerk: AT-EZ/7398373

De Minister van Economische Zaken deelt het volgende mee:

Bij besluit van 25 juli 2017 heb ik Commerciële Radio Exploitatie LTD en Dutch Media Investments B.V. toestemming verleend voor de overdracht van de vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep kavel B23 (dossiernummer 5055332) en de bijbehorende vergunning voor digitale radio-omroep (dossiernummer 6637758), alsmede twee vergunningen voor digitale radio-omroep in de Bovenregionale Kavel met dossiernummers 7044355 (allotment 7A) en 7048180 (allotment 9D-Z) aan Dutch Media Investments B.V. Het besluit is verzonden op 25 juli 2017. De toestemming is verleend met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.20 van de Telecommunicatiewet.

Het volledige besluit ligt ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement, Afdeling Media van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen.

Hoogachtend,

De Minister van Economische Zaken, namens deze, T. Kroeze Hoofd Media Agentschap Telecom

Bezwaarclausule

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl