Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondStaatscourant 2017, 43164VerkeersbesluitenBURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND

Logo Roermond

maken bekend:

dat zij, in verband met

Solar 2017

vanaf donderdag 3 augustus 2017 tot en met maandag 7 augustus, of zoveel langer of korter als noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigd is,

de volgende wegen afsluiten:

 • De Weerd tussen de t-splitsing met de Maaswaarderweg en de Kanaalweg-oost;

 • De Weerd tussen de Hornerweg N280 en de T-splisting met de Maaswaarderweg – De Weerd (alleen rijrichting zuid>noord);

 • Afrit De Weerd van de Hornerweg (N280) op het wegvak in westelijke richting;

 • De Kanaalweg oost tussen de De Weerd en Oolderhuuske;

 • Parallelweg N280 tussen de Rijksweg (Horn) en De Weerd (Maasbrug);

 • De Buitenop tussen de N280 en de Maashaven (alleen 5 en 6 augustus tussen 21u en 1:00u de volgende dag) (alleen rijrichting zuid>noord).

instellen van éénrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom) fietsers op de volgende wegen:

•Looskade tussen de Roerkade en de Maashaven (alleen 5 en 6 augustus tussen 21u en 1:00u de volgende dag) (rijrichting zuid – noord toegestaan).

Instellen van een stopverkoopverbod inclusief de bijbehorende parkeervakken en bijbehorende wegsleepregeling volgens de APV van de gemeente Roermond:

 • De Weerd tussen de t-splitsing met de Maaswaarderweg en de Kanaalweg-oost (ook alle achterliggende zijtakken genaamd De Weerd);

 • De Weerd tussen de Hornerweg N280 en de T-splitsing met de Maaswaarderweg – De Weerd;

 • De Kanaalweg oost tussen de De Weerd en Oolderhuuske;

 • Parallelweg N280 tussen de Rijksweg (Horn) en De Weerd (Maasbrug);

 • De Maaswaarderweg tussen De Weerd en Hatenboer;

 • Hatenboer tussen de Hornerweg en de jachthaven Maas en Roer

middels plaatsing van de benodigde borden volgens de modellen van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en overige tijdelijke verkeersmaatregelen,

Bebordingstekeningen Solar 2017 van Traffic Support Events B.V. met de tekeningnummers Kaart 1 t/m 17 Solar Weekend Festival 2017.

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

 • a.

  de Regiopolitie Limburg Noord, district Roermond;

 • b.

  de Brandweer en Ambulancedienst

 • c.

  de afdeling stadstoezicht;

 • d.

  de afdeling beheer openbare ruimte, wijkopzichter;

 • e.

  de afdeling beheer openbare ruimte;

Roermond 27 juni 2017,

Burgemeester en wethouders van Roermond,

namens dezen, het hoofd van de afdeling beheer openbare ruimte,

Ing. J.G.G. van Herten