Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2017, 42981OverigVooraankondiging last onder dwangsom gemeente Ermelo

Logo Ermelo

De burgemeester van Ermelo is voornemens om aan mevrouw Z.A. Housein, geboren op 20 juni 1995, thans verblijvend op een voor de burgemeester onbekend adres, een last onder dwangsom op te leggen vanwege een geconstateerde overtreding van artikel 2:44 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo 2016. Dit voornemen is gebaseerd op de rapportage van Politie Eenheid Oost-Nederland, District Noord- en Oost-Gelderland, Basisteam Veluwe-West d.d. 22 juni 2017.

 

Zienswijzen

Omdat het huidige verblijfadres onbekend is, wordt mevrouw Z.A. Housein langs deze weg uitgenodigd om een zienswijze te geven op het voornemen van de burgemeester. Voor een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met mevrouw D. van Voorst via 0341-567337. Tevens kan mevrouw Z.A. Housein binnen vier weken via bovenvermeld telefoonnummer een afspraak maken om de stukken in te zien. Een schriftelijke zienswijze dient binnen vier weken na bekendmaking van dit bericht te worden ingediend bij:

 

Gemeente Ermelo

Afdeling Publiekszaken

T.a.v. mevrouw D. van Voorst

Postbus 500

3850 AM Ermelo

 

Is binnen uiterlijk vier weken na bekendmaking van dit bericht geen zienswijze ontvangen dan zal de burgemeester een besluit nemen op grond van de reeds beschikbare documenten.