Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2017, 42308VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tot plaatsing bord G12a aan de Euvelgunnerweg

Logo Groningen

Bezoekadres

Gedempte Zuiderdiep 98

Postadres

Postbus 7081

9701 JB Groningen

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord Nederland District Groningen Afdeling Verkeersondersteuning over de handhaafbaarheid van maatregel en plaatsing. De maatregel is conform het advies van de Politie Eenheid Noord Nederland District Groningen Afdeling Verkeersondersteuning. Het advies is als bijlage bijgevoegd.

Motivering

Op de openbare weg de Euvelgunnerweg wordt een bord G 12a uit Bijlage 1, RVV 1990 aangebracht tot fiets/bromfietspad.Overwegende dat in verband met de veiligheid van het verkeer en ter regulering van het verkeer het noodzakelijk is te bepalen dat de Euvelgunnerweg aan de noordoostzijde van de Europaweg (A7) en wel het gedeelte gelegen tussen de Kieler Bocht en het Lintdal wordt aangewezen als fiets/bromfietspad.

Besluit