Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2017, 40596OverigBestemmingsplan Haspel 21 gemeente Ermelo

Logo Ermelo

Vooraankondiging

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij het voornemen heeft om het volgende bestemmingsplan voor te bereiden.

 

Bestemmingsplan Haspel 21

Het bestemmingsplan Haspel 21 bestemd de huidige woning met het huidige gebruik, welke in het vigerende bestemmingsplan Recreatieterreinen abusievelijk is wegbestemd. De bouwmogelijkheden zijn aangepast conform de huidige bebouwing.

Er liggen nu nog geen stukken over dit bestemmingsplan ter inzage. U kunt daarom nu nog geen zienswijze indienen.

 

In het derde kwartaal van 2017 zullen wij, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende relevante stukken voor een ieder ter inzage leggen. Wij zullen dit van tevoren op de voorgeschreven wijze bekend maken.

 

Ermelo, 19 juli 2017.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.