Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2017 gepubliceerd door Wormerland. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2017-4011".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Wormerland
Identifier stcrt-2017-4011
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-01-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 4011
Publicerende organisatie Wormerland
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0880.BW2017005016-0301
Taal nl
Titel Planologische wijzigingsprocedure Oudelandsdijk 11 Spijkerboor
Type ruimtelijk plan wijzigings- of uitwerkingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken