Bestemmingsplan Recreatiegebied Kievitsveld Emst onherroepelijk

Logo Epe

Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat het bestemmingsplan Recreatiegebied Kievitsveld Emst onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan Recreatiegebied Kievitsveld Emst bevat de juridisch-planologische regeling voor het recreatieterrein Kievitsveld om naast de bestaande voorzieningen een overnachtingaccommodatie mogelijk te maken in de vorm van een ontbijthotel. Tevens zijn de aanleg van vijf camperplaatsen en twee overloopparkeerterreinen beoogd en kan het gebouw van de waterskibaan vernieuwd worden.

Het op 21 januari 2016 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan heeft met ingang van 9 maart 2016 zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 14 december 2016 uitspraak gedaan (zaaknummer 201602677/1/R1).

In de uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State één beroepschrift gegrond verklaard. Hiermee is het besluit van de raad van de gemeente Epe van 21 januari 2016 waarbij het bestemmingsplan Recreatiegebied Kievitsveld Emst gewijzigd is vastgesteld, voor zover het betreft de woorden “hotel-restaurant of pension” in categorie 2 onder c van bijlage 1 bij de planregels, de Horecalijst vernietigd.

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is op het genoemde punt verwerkt in het bestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure is hiermee afgerond en het bestemmingsplan is hierdoor per 14 december 2016 onherroepelijk geworden.

Ter inzage

U kunt het onherroepelijke bestemmingsplan en de gerechtelijke uitspraak inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plan-ID ingeven: http://www.ruimtelijkeplannen.nlNL.IMRO.0232.BG039Kievitsveld-VBP2 of deze link gebruiken: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.BG039Kievitsveld-VBP2http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.BG039Kievitsveld-VBP2

De bronbestanden zijn beschikbaar op: http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.BG039Kievitsveld-VBP2http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.BG039Kievitsveld-VBP2http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.BG039Kievitsveld-VBP2

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt permanent ter inzage op werkdagen van 08.00 – 12.00 uur (op woensdag van 8.00 – 17.00 uur, op woensdag na 17.00 uur op afspraak) bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Het bestemmingsplan is ook in te zien via www.epe.nl, onder Bekendmakingen – Planologie, Bouwen en Wonen.

Epe, 24 januari 2017

 

Naar boven