Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2017, 38714Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan ‘Zuideinde 76, Roelofarendsveen’ (WP20170001) gecoördineerd met ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning met schuur, Zuideinde 76 te Roelofarendsveen (W20160264)

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekent dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Zuideinde 76, Roelofarendsveen’ (WP20170001) gecoördineerd met de bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning met schuur aan Zuideinde 76 te Roelofarendsveen (W20160264) als ontwerp ter inzage liggen.

Het college heeft, gelet op het bepaalde in de Coördinatieverordening, op 27 juni 2017 besloten om een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning te doen plaatsvinden.

Locatie en projectinhoud

Het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning hebben betrekking op de percelen ter hoogte van Zuideinde 76. Deze grond staat kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie K, nummer 1266. Het voornemen is om een vrijstaande woning met schuur aan de voorzijde van de kavel te realiseren en op de achterzijde een twee-onder-een-kap woning. De omgevingsvergunning met de activiteit bouwen betreft het realiseren van een vrijstaande woning met schuur.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Iedereen kan het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken van donderdag 6 juli 2017 t/m woensdag 16 augustus 2017 inzien in de publieksruimte van het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Het ontwerpwijzigingsplan is op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code NL.IMRO.1884.WPZuideinde76-ONT1 in te zien.

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning richten aan het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het ontwerpwijzigingsplan of de ontwerpomgevingsvergunning dan kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.