Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2017, 3724Overig

Intrekking publiekrechtelijke regeling van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk

De raad van bestuur van Havenschap Moerdijk;

Gelet op het bepaalde in de wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk, herziening 1997, zoals daarna gewijzigd op 8 april 2004, 8 juli 2004, 18 september 2007 en op 20 september 2013;

Besluit 249/11

Tot intrekking van de navolgende publiekrechtelijke regeling van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk (op chronologische volgorde van vaststelling) per 31 december 2016:

  • 1. Het Delegatiebesluit RvB Havenschap Moerdijk, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk op 29 september 2011.

Aldus besloten door de Raad van Bestuur in de openbare vergadering van 21-12-2016.

De raad van bestuur voornoemd, De secretaris, F.J. van den Oever

De voorzitter, L.W.L. Pauli