Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2017, 3705VergunningenHollands Kroon-Week 3 Verleende standplaatsvergunning voor de Promotie van Ziggo

Woensdag 8 februari 2017 van 9:30 – 18:00 uur

Donderdag 9 februari 2017 van 9:30 – 18:00 uur

Vrijdag 10 februari 2017 van 9:30 – 20:00 uur

Zaterdag 11 februari 2017 van 9:30 – 17:00 uur en

Woensdag 15 februari 2017 van 9:30 – 18:00 uur

Donderdag 16 februari 2017 van 9:30 – 18:00 uur

Vrijdag 17 februari 2017 van 9:30 – 20:00 uur

Zaterdag 18 februari 2017 van 9:30 – 17:00 uur

Logo Hollands Kroon

De burgemeester maakt bekend, dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) Hollands Kroon de volgende vergunning is verleend:

Standplaatsvergunning voor voor het innemen van een standplaats voor de Promotie Ziggo in Wieringerwerf aan de Terpstraat, Middenmeer aan de Brugstraat vanaf Braak zeilmakerij tot nummer 17 (fietsstalling) en Hippolytushoef op het Kerkplein en Breezand op het Ceresplein op de volgende dagen en tijdstippen:

 

Woensdag 8 februari 2017 van 9:30 – 18:00 uur

Donderdag 9 februari 2017 van 9:30 – 18:00 uur

Vrijdag 10 februari 2017 van 9:30 – 20:00 uur

Zaterdag 11 februari 2017 van 9:30 – 17:00 uur en

Woensdag 15 februari 2017 van 9:30 – 18:00 uur

Donderdag 16 februari 2017 van 9:30 – 18:00 uur

Vrijdag 17 februari 2017 van 9:30 – 20:00 uur

Zaterdag 18 februari 2017 van 9:30 – 17:00 uur

 

Hoe maak ik bezwaar? 

Als u het niet eens bent met een beschikking in deze publicatie, kunt u daartegen binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een schriftelijk bezwaarschrift indienen tot 28 februari 2017. U kunt de brief richten aan de degene door wie de beschikking is afgegeven; bij het college van burgemeester en wethouders of bij de burgemeester. In het bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende schrijven:

  • uw naam, adres, postcode en woonplaats;

  • de datum;

  • over welke beschikking het gaat (welke genomen beslissingen door college of burgemeester);

  • de redenen waarom u het er niet mee eens bent;

  • uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift kost u niets. De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal twaalf weken in beslag nemen. Deze termijn van twaalf weken kunnen wij eenmaal met zes weken verlengen. Uw bezwaarschrift wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders advies geeft. U krijgt de gelegenheid mondeling te worden gehoord over uw bezwaren. Daarvoor ontvangt u dan van de commissie een uitnodiging.

Voorlopige voorziening

Als u vindt dat, zolang nog niet op uw bezwaarschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 1621, 2003 BR  Haarlem. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierecht).