Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2017, 36627Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Financiën van 23 juni 2017, 2017-0000117324, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft in verband met het wijzigen van enkele eindtermen en toetstermen en tot intrekking van de Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 9, vierde lid, en 171, vierde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft wordt als volgt gewijzigd:

A

In Bijlage 2 wordt in toetsterm 4a.1 ‘uitslag’ vervangen door: uitslagen.

B

Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In toetsterm 1a.11 vervalt ‘, en de strekking ervan uitleggen’.

2. In toetsterm 1a.12 vervalt ‘ en de strekking ervan uitleggen’.

C

In Bijlage 4 wordt na eindterm 1g en toetsterm 1h.3 ‘RUBRIEK A MATERIËLE BEZITSVERZEKERINGEN’ telkens vervangen door: RUBRIEK A MATERIËLE SCHADEVERZEKERINGEN.

D

Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In toetsterm 4a.3 wordt in de kolom ‘kennisniveau’ ‘K’ vervangen door: B.

2. In toetsterm 1b.15 wordt ‘benoemen’ vervangen door: uitleggen.

3. In toetsterm 3a.1 wordt ‘de gegevens zijn volledig administratief’ vervangen door: de gegevens zijn administratief volledig.

4. In toetsterm 1g.1 wordt ‘uitleggen’ vervangen door: definiëren.

E

Bijlage 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In toetsterm 1a.8 wordt in de kolom ‘kennisniveau’ ‘B’ vervangen door: K.

2. In toetsterm 1f.11 vervalt ‘ en de strekking ervan uitleggen’.

3. Toetsterm 1f.12 komt te luiden:

1f.12

De kandidaat kan de meest voorkomende relevante convenanten en de strekking ervan opsommen o.a. convenant Van Leeuwen.

B

F

Bijlage 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In toetsterm 1c.10 wordt ‘aangeven’ vervangen door ‘beschrijven’ en wordt in de kolom ‘kennisniveau’ ‘B’ vervangen door: K.

2. In toetsterm 1f.4 wordt ‘uitleggen’ vervangen door: beschrijven.

3. In eindterm 1h wordt ‘vrijwillg aansluitingen’ vervangen door: vrijwillig aansluiten.

4. In toetsterm 3g.1 wordt in de tweede kolom na ‘afkoop’ een komma ingevoegd.

G

In Bijlage 9 wordt in toetsterm 1a.7 in de kolom ‘kennisniveau’ ‘K’ vervangen door: B.

H

Bijlage 12 komt te luiden:

Bijlage 12. Toetstermen periodieke examens

Periodieke examen

Toetstermen

Adviseur basis

Module Basis: 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b.1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2

Adviseur consumptief krediet

Module Consumptief krediet: 1a.1, 1a.2, 4a.3, 1b.2, 2c.1, 1c,2, 1e.4, 3a.1, 3a.2, 1h.1 t/m 1h.3, 1h.6, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.2, 3b.1, 3b.3, 1i.4, 3e.1, 3e.2

Module Basis: 4a.2, 4a,3, 4a,5, 1a,3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b,1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2

Adviseur zorgverzekering

Module Zorgverzekeringen: 1a.2, 1a.3, 1a.6, 1a.9, 1a.11, 1c.2 t/m 1c.4, 1d.1, 1d.4, 1d.6, 1f.5, 1f.16, 2e.7, 2e.8, 3c.1, 3c.3, 1j.1, 3e.1, 3e.2, 1l.7, 1l.13, 2g.2, 2g.4

Adviseur schadeverzekering particulier

Module Schadeverzekeringen particulier: 1a.10, 2b.1, 1c.2 t/m 1c.6, 1c.8, 1c.11, 2c.4, 1d.3, 1d.10, 1d.17, 1d.18, 1f.7, 1f.8, 2e.7, 2e.10, 2e,11, 3d.1 t/m 3d.4, 1h.3, 1h.4, 1h.6, 1h.8, 1h.29, 3e.1

Module Basis: 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b,1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2

Adviseur schadeverzekering zakelijk

Module Schadeverzekeringen zakelijk: 1a.1, 2a.3, 2a.4, 4a.2, 1b.3, 2b.1, 2b.2, 1c.1 t/m 1c.3, 1c.7, 1c.13, 1c.17, 2c.5, 3b.1, 1e.2, 1e.17, 1e.24, 1f.1, 1g.3, 2e.4, 1h.2, 2f.2, 3d.2, 1i.1, 1i.6, 1i.24, 2g.6

Module Schadeverzekeringen particulier: 1a.10, 2b.1, 1c.2 t/m 1c.6, 1c.8, 1c.11, 2c.4, 1d.3, 1d.10, 1d.17, 1d.18, 1f.7, 1f.8, 2e.7, 2e.10, 2e,11, 3d.1 t/m 3d.4, 1h.3, 1h.4, 1h.6, 1h.8, 1h.29, 3e.1

Module Basis: 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b,1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2

Adviseur vermogen

Module Vermogen: 2a.4, 1b.1, 1b.2, 1b.4, 1b.9, 1b.15, 1b.16, 1c.4, 1e.2, 1f.1, 1f.3, 1f.4, 1g.6, 1g.8, 1g.10, 1l.4, 1l.8, 1l.9, 1l.13, 2d.2, 2d.3, 2f.1, 1m.1, 1m.2, 1m.5 t/m 1m.7, 1n.1, 2g.2, 2g.3, 2g.9, 1o.2, 1o.3, 1p.6, 1p.7, 3d.2

Module Basis: 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b,1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2

Adviseur inkomen

Module Inkomen: 1a.5, 1a.7, 1a.8. 1b.1 t/m 1b.3, 1b.5, 1b.6, 2c.1, 1d.1, 1d.2, 1d.4, 3b.1, 3b.2, 3b.4, 3b.5, 1f.9, 1g.17, 1g.23, 1h.3, 1i.1 t/m 1i.3, 1i.8, 1i.13, 1i.14, 2d.5, 3c.1 t/m 3c.3, 3c.6, 3c.7, 2f.2, 3d.2, 3d.4

Module Basis: 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b,1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2

Adviseur hypothecair krediet

Module Hypothecair krediet: 1a.1 t/m 1a.3, 1b.5 t/m 1b.7, 2a.3, 2a.5, 3a.1, 2c.1, 2d.2, 1e.7, 1e.11, 1h.3, 1h.4, 2e.1, 3c.1, 3c.5, 3e.3

Module Vermogen: 2a.4, 1b.1, 1b.2, 1b.4, 1b.9, 1b.15, 1b.16, 1c.4, 1e.2, 1f.1, 1f.3, 1f.4, 1g.6, 1g.8, 1g.10, 1l.4, 1l.8, 1l.9, 1l.13, 2d.2, 2d.3, 2f.1, 1m.1, 1m.2, 1m.5 t/m 1m.7, 1n.1, 2g.2, 2g.3, 2g.9, 1o.2, 1o.3, 1p.6, 1p.7, 3d.2

Module Basis: 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b,1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2

Adviseur pensioen

Module Pensioenverzekeringen: 2a.5, 4a.4, 1b.1, 1b.5, 1b.6, 2c.1, 3a.2, 1c.4, 1c.5, 1c.12, 1d.1, 1d.5, 1e.1, 1e.2, 1e.4, 1e.7, 1f.1 t/m 1f.4, 2e. 1 t/m 2e.3, 2f.2, 3b.1, 3b.2, 3c.1, 1g.3 t/m 1g.12, 1h.1 t/m 1h.9, 1h.12 t/m 1h.16, 1h.18 t/m 1h.20, 1h.23, 1i.1, 1i.8, 1i.10, 1i.11, 2g.1 t/m 2g.7, 3d.1 t/m 3d.6, 1j.2, 1j.3, 1j.6, 1j.7, 1j.9, 1j.14, 1j.17, 1j.18, 2h.2, 2j.1 t/m 2j.5, 3f.1 t/m 3f.4, 3g.1

Module Vermogen: 2a.4, 1b.1, 1b.2, 1b.4, 1b.9, 1b.15, 1b.16, 1c.4, 1e.2, 1f.1, 1f.3, 1f.4, 1g.6, 1g.8, 1g.10, 1l.4, 1l.8, 1l.9, 1l.13, 2d.2, 2d.3, 2f.1, 1m.1, 1m.2, 1m.5 t/m 1m.7, 1n.1, 2g.2, 2g.3, 2g.9, 1o.2, 1o.3, 1p.6, 1p.7, 3d.2

Module Basis: 4a.2, 4a.3, 4a.5, 1a.3 t/m 1a.6, 1a.8 t/m 1a.10, 1b,1 t/m 1b.3, 1b.17, 1b.20, 1b.21, 2a.1, 2b.1, 3b.1, 3b.3, 1c.2, 1d.7 t/m 1d.9, 1d.12, 1d.18, 1f.2, 1f.4, 1f.5, 1f.13, 1f.33, 2d.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2

ARTIKEL II

De Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2017, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige regeling wijzigt de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft. De wijzigingen zijn van taalkundige aard en herstellen enige inconsistenties en omissies in de eind- en toetstermen. Om te verduidelijken welke toetstermen uit welke module onderdeel zijn van een PE-examen is Bijlage 12 opnieuw vastgesteld en is per PE-examen aangegeven welke toetstermen behoren tot welke module.

Daarnaast trekt onderhavige regeling de Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft in. Deze Regeling wordt ingetrokken omdat de overgangsperiode bedoeld in artikel 171, vierde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft op 31 december 2016 is afgelopen.

De wijzigingsregeling is van 3 mei 2017 tot 31 mei 2017 openbaar geconsulteerd op www.internetconsultatie.nl. Naar aanleiding van de consultatie is er één reactie ontvangen. De reactie is afkomstig van het Hermes-Exameninstituut te Tilburg. In de reactie worden twee kanttekeningen geplaatst bij de wijzigingsregeling. De kanttekeningen hebben niet direct betrekking op de wijzigingen zoals die in de wijzigingsregeling zijn opgenomen, maar hebben in algemenere zin betrekking op de manier van examinering en de inhoud van de eind- en toetstermen. De reactie heeft niet geleid tot aanpassingen van de voorliggende regeling, maar zal mogelijk in een eventuele evaluatie in algemene zin worden meegenomen.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem