Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2017, 3510Overig

Bekendmaking Luchtvaartwet, militaire luchtvaartterrein Twente, Ministerie van Defensie

Overeenkomstig artikel 29, derde lid, van de Luchtvaartwet maakt de Minister van Defensie in overleg met de Minister van Infrastructuur en Milieu bekend voornemens te zijn een besluit te nemen tot het intrekken van de besluiten waarmee het militaire luchtvaartterrein Twente en de geluidszone rond het militaire luchtvaartterrein Twente zijn vastgesteld op grond van de Luchtvaartwet. Reacties op dit voornemen kunnen tot 3 maart 2017 worden ingediend bij het Ministerie van Defensie, Hoofddirectie Beleid, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de Hoofddirectie Beleid van het Ministerie van Defensie, telefoonnummer. 06 53373678

Den Haag, 18 januari 2017