Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LosserStaatscourant 2017, 33588OverigOntwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Kampbrugweg 3 Beuningen” gemeente Losser

Logo Losser

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 15 juni 2017 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Kampbrugweg 3 Beuningen”

 

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan beoogt de de bouw van 4 recreatiewoningen op het recreatieterrein aan de Kampbrugweg 3 te Beuningen mogelijk te maken.

 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 25 juli 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

 

Losser, (datum)