Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijssen-HoltenStaatscourant 2017, 31740OverigVoorbereidingsbesluit kappen bomen buiten bebouwde kom Wet natuurbescherming

Logo Rijssen-Holten

De raad heeft op 23 mei 2017 een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied buiten de bebouwde kom Wet natuurbescherming. Aan dit voorbereidingsbesluit zijn regels voor het kappen van bomen in dit gebied verbonden. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Rijssens Nieuwsblad. De tekst en kaart van het voorbereidingsbesluit vindt u op www.rijssen-holten.nl. Tegen een voorbereidingsbesluit kunt u niet in bezwaar of beroep.

Aanvraag buiten bebouwde kom Wet natuurbescherming indienen?

Waar u voor het gebied buiten de bebouwde kom Wet natuurbescherming gewend was een kapvergunning aan te vragen, vraagt u nu een 'omgevingsvergunning voor de activiteit werk of werkzaamheid' aan. De termijnen en kosten zijn hetzelfde. Let bij het aanvragen dus goed op dat u het juiste formulier invult. Dat geldt voor het Omgevingsloket Online maar ook voor een papieren aanvraag. Een onjuist gekozen formulier kunnen wij niet behandelen.

Rijssen, 6 juni 2017

Gemeenteraad van Rijssen-Holten,

Namens deze:

A.C Hofland, burgemeester

G.H. Veerman, griffier