“Ontwerp Uitwerkingsplan 6 Zuidpolder Woongebied, deelgebied 1.5 ” en aanvraag om omgevingsvergunning 15 woningen in de Zuidpolder ter inzage

Logo Eemnes

Met ingang van vrijdag 26 mei 2017 liggen gedurende 6 weken het ontwerp-uitwerkingsplan 6 Zuidpolder, deelgebied 1.5 en de aanvraag om een omgevingsvergunning voor 15 woningen ter inzage het bij het loket Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier terecht op afspraak (telefoon: 14035). De beide procedures worden conform de artikelen 3.30 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt.

 

U kunt het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0317.E029ZpolderWB6-On01 ook inzien via  www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerp-uitwerkingsplan maakt de bouw van 13 seniorenwoningen en 2 eengezinswoningen mogelijk, direct oostelijk van het gemeentehuis, zuidelijk van het Karwij.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend bij het college van B&W van Eemnes, postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

 

Eemnes, 26 mei 2017

 

 

Naar boven