Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2017, 29861Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit Stationstraat 59 - 65, gemeente Nuth

Logo Nuth

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth maken bekend dat de gemeenteraad op 23 mei 2017 op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld voor het gebied Stationstraat 59 – 65 te Nuth. Desbetreffende gronden zijn aangeduid op een bij het voorbereidingsbesluit behorende kaart met IMRO-nummer: NL.IMRO.0951.VBNTStationstr5965-ON01

Het voorbereidingsbesluit beoogt te voorkomen dat op de aangewezen gronden nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden die in strijd zijn met de plannen van het gemeentebestuur.

 

Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of uitvoeren van werken die worden ingediend na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, worden aangehouden. Voorts is bepaald dat het verboden is het gebruik van de in dit besluit begrepen gronden of bouwwerken te wijzigen. Het college van burgemeester en wethouders kan bij een omgevingsvergunning afwijken van dit verbod, indien het gebruik in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

 

Dit besluit treedt op 27 mei 2017 in werking.

 

Het besluit en de bijbehorende verbeeldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. De gemeente Nuth werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak maakt u bij voorkeur digitaal, www.nuth.nl , via het telefoonnummer 14045 of persoonlijk aan de receptie. De afspraaktijden zijn dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur (op vrijdag tot 16.00 uur).

 

Het voorbereidingsbesluit Stationstraat 59 - 65 is ook digitaal raadpleegbaar op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie NL.IMRO.0951.VBNTStationstr5965-ON01

Ingevolge artikel 8:5 lid 1 jo 7:1 Algemene wet bestuursrecht jo 3.7 Wet ruimtelijke ordening is tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

 

Nuth, 23 mei 2017