Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 24622Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan Griendweg 5 in Tienhoven, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Griendweg 5 in Tienhoven met ingang van vrijdag 28 april tot en met donderdag 8 juni 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit ontwerpwijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen vastgelegde wijzigingsbevoegdheid om de bestemming van het perceel Griendweg 5 in Tienhoven te wijzigen van ‘Agrarisch’ in ‘Wonen, voormalige agrarische bedrijfswoning’.

Inzien

U kunt het ontwerpwijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPGriendweg5THN-OW01) met ingang van vrijdag 28 april raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 8 juni 2017 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw L. van de Craats (14 0346).

Reageren

U kunt met ingang van vrijdag 28 april 2017 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de mevrouw L. van de Craats (14 0346).