Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HulstStaatscourant 2017, 23796OverigRoutering vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de gemeente Hulst

Logo Hulst

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 24.2 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 13 april 2017 een nieuwe routering vervoer gevaarlijke stoffen binnen de gemeente Hulst heeft vastgesteld.

 

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wijzigingswet vervoer gevaarlijke stoffen moeten de door gemeente aangewezen routes waarover routeplichtige gevaarlijke stoffen moeten worden getransporteerd opnieuw worden vastgesteld. Routeplichtige gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in het VLG (Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen). De gemeentelijke routering sluit aan op het landelijk Basisnet, op de rotonde N61/N290 bij Terhole.

 

De navolgende lokale wegen zijn als gemeentelijke routering voor vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de gemeente Hulst vastgesteld:

  • 1.

    N60/N290 Provincialeweg, N689 Hulsterweg tot kruising met Hulsterweg-Boudeloodijk, Hulsterweg (gelegen naast N689 Rijksweg 60) tot kruising Oudeweg, Oudeweg;

  • 2.

    N60 Rondweg Terhole tot en met rotonde, Hontenissestraat, Zandstraat enkel in Noordelijke richting, gedeelte Zeildijk, Veldstraat, gedeelte Zoutestraat vanaf kruising met Veldstraat tot en met Zoutestraat 109.

 

Eerdere routeringen op het grondgebied van de gemeente Hulst zijn hiermee komen te vervallen.

 

De inwerkingtreding en vervallenverklaring: telkens met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking, derhalve met ingang van 4 mei 2017.

 

De routering vervoer gevaarlijke stoffen binnen de gemeente Hulst ligt van 27 april tot en met 7 juni 2017 voor een ieder ter inzage in de Gemeentewinkel gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Hulst, 26 april 2017

 

Burgemeester en wethouders van Hulst

De burgemeester, J.F. Mulder

De secretaris, S. ter Wal