Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 22882

Gepubliceerd op 21 april 2017 08:59
Inhoudsopgave

Wijziging voorrangsregel fietsoversteek Zutphenseweg Eefde

Logo Lochem

Zaaknummer 2017-004242

Burgemeester en Wethouders van Lochem;

- Gelet op het bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994;

- Gelet op het feit dat er een reconstructie plaats vindt van de Zutphenseweg te Eefde, het gedeelte  

tussen de spoorlijn Zutphen-Deventer en de rotonde in de N348.

Overwegingen

Beschrijving gebied, weg of straat

Het gebied omvat de volgende wegen:

- Zutphenseweg te Eefde

Gewenste maatregel

Het opheffen van de voorrangsregel bij de huidige aansluiting van het fietspad Eefde-Gorssel en de Zutphenseweg te Eefde ter hoogte van de spoorwegovergang in de lijn Zutphen-Deventer

Het instellen van een voorrangsregel, ter hoogte van de aansluiting van het fietspad Eefde – Gorssel met de Zutphenseweg te Eefde ter hoogte van de rotonde.

Beheer en onderhoud

De betreffende weg is in beheer en onderhoud bij de gemeente Lochem;

Spiegelen feitelijk gedrag aan beoogd functioneren

Krachtens artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 wordt deze maatregel genomen ter bescherming van de weggebruikers en het voorkomen van overlast;

Het resultaat van het horen van betrokkenen

De politie heeft, in overleg zoals bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, een positief advies gegeven.

Legitimiteit

Gelet op het bepaalde ter zake in de Wegenwet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en het Besluit administratieve bepalingen in zake het Wegverkeer (BABW);

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem besluiten;

Door het verwijderen van het bord B6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de op het wegdek aanwezige “haaientanden” de voorrangsregel bij de huidige aansluiting van het fietspad Eefde-Gorssel en de Zutphenseweg ter hoogte van de spoorwegovergang in de lijn Zutphen-Deventer;Door het plaatsen van het bord B6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van zogenaamde “haaientanden” op het wegdek een voorrangsregeling in te stellen op de aansluiting van het fietspad Eefde-Gorssel op de Zutphenseweg te Eefde, nabij de rotonde. Een en ander zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit gevoegde situatieschets. 

Bezwaar

Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, Postbus 205, 7200 AE ZUTPHEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem,

Lochem, 11 april 2017

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl