Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2017, 22416OverigVestiging voorkeursrecht Nieuwgeest aan de Rijn

Logo Oegstgeest

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maken bekend, dat de gemeenteraad op 20 april 2017 op grond van artikel 3 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) heeft besloten om gronden, gelegen in het gebied Oegstgeest aan de Rijn te Oegstgeest, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. Het betreft drie percelen gelegen aan de Rhijnhofweg en twee percelen gelegen aan de Oude Rijnsburgerweg.

 

Het raadsbesluit treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant en vervalt van rechtswege op 28 mei 2025 (10 jaar ingaande vanaf inwerkingtreding van het bestemmingsplan Oegstgeest aan de Rijn).

 

Het besluit ligt samen met bijbehorende perceelslijst en tekeningen met ingang van 1 mei 2017 bij het gemeentehuis aan Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage. Het gemeentehuis is op maandag, dinsdag en vrijdag van 09:00 tot 15:00 uur geopend en op woensdag van 09:00 tot 17:00 uur en van 18:00 tot 20:00 uur.

 

Bezwaar en beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht staat bezwaar en beroep open tegen het raadsbesluit. Belanghebbenden kunnen vanaf 27 april tot en met 7 juni 2017 een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

 

 

Oegstgeest, 20 april 2017

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest