Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 22230

Gepubliceerd op 21 april 2017 08:59Registratie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

toelatingnr

middel

Werkzame stof

Type middel

toelatinghouder

Geldig tot

15364N

Budget Fosetyl-Aluminium WG

fosetyl-aluminium

gewasbescherming

Iticon N.V.

01-12-2020

15244N

H2O Combi-DES

natriumbisulfaat, natriumchloriet

biociden

Pantex Holland B.V.

01-07-2023

15363N

Onkruid Stop!

nonaanzuur

gewasbescherming

BELCHIM Crop Protection nv/sa

31-08-2020

15344N

Tulipfoam

 

toevoegingsstof

Innovfoam B.V.

08-08-8888

15336N

MOBACC AIRCO TREATMENT

didecyldimethylammoniumchloride

biociden

Mobacc B.V.

01-04-2027

15350N

NovoCide Plus

natriumbromide

biociden

Novochem Water Treatment B.V.

09-09-9999

15329N

Scab 80 WG

captan

gewasbescherming

Sharda Europe b.v.b.a.

30-09-2017

15369N

HERBATAK express

nonaanzuur

gewasbescherming

BELCHIM Crop Protection nv/sa

31-08-2020

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de toelating van onderstaande middelen gewijzigd:

toelatingnr

middel

Werkzame stof

Type middel

toelatinghouder

12843N

PROSARO

prothioconazool, tebuconazool

gewasbescherming

Bayer CropScience SA-N.V.

14673N

Latitude XL

silthiofam

gewasbescherming

Certis Europe B.V.

13379N

Latitude

silthiofam

gewasbescherming

Certis Europe B.V.

14865N

Rino

 

toevoegingsstof

Headland Agrochemicals Ltd.

14682N

POLICLEAN 480

glyfosaat

gewasbescherming

Albaugh UK Ltd.

14681N

MATOS EXTRA

glyfosaat

gewasbescherming

Albaugh UK Ltd.

13903N

PANIC FORTE

glyfosaat

gewasbescherming

Albaugh UK Ltd.

8502N

Ozonit

perazijnzuur, waterstofperoxide

biociden

Ecolab B.V.

14513N

P3-topax 66

natriumhypochloriet

biociden

Ecolab B.V.

14424N

BacForce EL 900

natriumhypochloriet

biociden

Ecolab B.V.

13885N

Astri-L

perazijnzuur, waterstofperoxide

biociden

Ecolab B.V.

13870N

Romit BF

perazijnzuur, waterstofperoxide

biociden

Ecolab B.V.

10261N

SPECTRUM RX7849

methyleenbisthiocyanaat

biociden

Solenis Netherlands B.V.

15173N

Mida Chriox 15

perazijnzuur, waterstofperoxide

biociden

Christeyns B.V.

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden de toelatingen van onderstaande middelen met ingang van de vermelde expiratiedatum ingetrokken:

toelatingnr

middel

toelatinghouder

expiratiedatum

12524N

CoolerClean Spray

Hygienic Solutions B.V.

01-02-2017

13130N

DG Ecodes 50

DELGECO nv

01-02-2017

9352N

D 30

Diversey B.V.

01-02-2017

5928N

TRIMANGOL 80 WP

UPL Europe Ltd.

07-04-2017

10602N

VONDAC DG

UPL Europe Ltd.

07-04-2017

10420N

TRIMANGOL DG

UPL Europe Ltd.

07-04-2017

13076N

Care-Oxyl

Uniprox International B.V.

01-02-2017

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande vrijstellingen voor proefdoeleinden verleend onder het daarvoor vermelde nummer:

Onthef no.

middel

Houder van de ontheffing

20170492

Dutrion Tablet

Duka Holding B.V.

Bezwaar

Tenzij anders is vermeld, kan degene wiens belang rechtstreeks bij de (het) hierboven vermelde besluit(en) is betrokken, gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de bezwaartermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats:

  • College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Bennekomseweg 41, 6717 LL Ede Deze stukken zijn tevens in te zien op de website van het Ctgb www.ctgb.nl, in het menu ‘toelatingen’ onder ‘ontwerpbesluiten’

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede, telefoonnummer 0317-471810.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl