Onherroepelijke bestemmingsplannen

Logo Binnenmaas

Het college van Binnenmaas maakt bekend dat de bestemmingsplannen ‘Bevershoekstraat 125 te 's-Gravendeel’ en ‘Polderdijk 15A te Maasdam in werking zijn getreden. Deze bestemmingsplannen zijn vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 10 november 2016. Er is geen beroep tegen de vaststelling aangetekend.

 

De onherroepelijk geworden bestemmingsplannenliggen voor een ieder ter inzage bij balie Omgevingszaken in het gemeentehuis. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Ook zijn de bestemmingsplannen te raadplegen via de website van gemeente Binnenmaas, www.binnenmaas.nl onder ‘Actueel / Bekendmakingen en besluiten’ en via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

13 januari 2017

Naar boven