Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestervoortStaatscourant 2017, 17643Ruimtelijke plannenBekendmaking onherroepelijk bestemmingsplan ‘Beekenoord 2016’, gemeente Westervoort

Logo Westervoort

In zijn vergadering van 12 december 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Beekenoord 2016’ met ID nr. NL.IMRO.0293.BPBEEK2015001-0003 vastgesteld.

 

Bij de vaststelling zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp, zoals dat ter inzage heeft gelegen.

 

Tegen het bestemmingsplan en het raadsbesluit is geen beroep ingesteld.

Het besluit en het bestemmingsplan zijn daarmee onherroepelijk geworden en liggen vanaf deze datum voor een ieder voortdurend ter inzage.