Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandStaatscourant 2017, 17518OverigUittreden Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders en Stichting Batavialand Collecties uit de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum

Logo Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in artikel 35, tweede lid van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum bekend dat

 

  • I.

    De Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders op 3 maart 2017 het besluit heeft genomen om op 1 april 2017 uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum;

  • II.

    De Stichting Batavialand Collecties (voorheen Stichting Nieuw Land) op 9 maart 2017 het besluit heeft genomen om op 1 april 2017 uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum.

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris, de voorzitter