Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestervoortStaatscourant 2017, 17028Ruimtelijke plannenBekendmaking onherroepelijk bestemmingsplan Westervoort Noord 2015 en Correctieve herziening, Westervoort Noord 2015

Logo Westervoort

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de besluiten van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan Westervoort Noord 2015 met identificatiecode NL.IMRO.0293. BPWSTNRD2015001-VA01 en bestemmingplan Correctieve herziening, Westervoort Noord 2015 met identificatiecode NL.IMRO.0293. BPWSTNRD2015002-VA01 op 8 maart 2017 onherroepelijk zijn geworden. 

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van woensdag 8 maart 2017 het tegen de besluiten ingestelde beroep ongegrond verklaard. 

 

Het bestemmingsplan kan alleen op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Westervoort. Een afspraak maken kan via www.westervoort.nl of (026) 317 99 11. 

 

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.