Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KapelleStaatscourant 2017, 16593Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerp wijzigingsplan Paardeweegje 3 te Wemeldinge

Logo Kapelle

Burgemeester en wethouders van Kapelle maken op grond van artikel 3.9.a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 23 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt:

het ontwerp wijzigingsplan Paardeweegje 3 te Wemeldinge

 

Plangebied

Het plangebied omvat de kadastrale percelen gemeente Kapelle, sectie R, nummer 1072 gelegen aan het Paardeweegje 3 te Wemeldinge.

 

Hoofdlijnen van het plan

Vanwege beëindiging van het agrarische kassenbedrijf wordt de bestemming Agrarisch gewijzigd naar de bestemmingen Wonen en Tuin. De huidige kassen worden gesloopt zodat daarmee de bouw van één nieuwe woning mogelijk is, deze komt te staan tussen de bestaande woningen Paardeweegje 1 en 3.

 

Het plan inzien

U kunt het ontwerp wijzigingsplan inzien op het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle. Het plan is tevens in pdf-versie te raadplegen op de gemeentelijke website www.kapelle.nl. Een volledig digitale versie van het ontwerp wijzigingsplan met identificatiecode NL.IMRO.0678 buitengebiedWZ002-OW01 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Reageren

Een ieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de gemeente Kapelle, Postbus 79, 4420 AC te Kapelle. Voor burgers bestaat er ook de mogelijkheid om digitaal een zienswijze in te dienen. Kijk hiervoor op www.kapelle.nl > Mijn Kapelle > Formulieren. U dient dan wel over een DigiD te beschikken. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0113.

 

Kapelle, 22 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Kapelle