Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 16283

Gepubliceerd op 24 maart 2017 09:00
Inhoudsopgave

Ontwerp-omgevingsvergunning dierenkliniek en beperkte autoverhuur Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster, Beemster

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij van plan zijn om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor het realiseren van een dierenkliniek en beperkte autoverhuur op het perceel Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 maart tot en met 8 mei 2017 van 8.30 uur tot 12.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Gedurende deze termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, kunt u voor informatie contact opnemen met het team Vergunningen van de gemeente Purmerend, tel. (0299)452452.

 

Purmerend, 16 maart 2017

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl