Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2017, 14469Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Stiens – vergroten parkeerterrein Lidl” en informatiebijeenkomst

Logo Leeuwarderadeel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Stiens – vergroten parkeerterrein Lidl” van 15 maart 2017 tot en met 26 april 2017 ter inzage wordt gelegd. Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0081.02BP0007-ON01

 

Het bestemmingsplan maakt het vergroten van het parkeerterrein aan de achterzijde van de Lidl mogelijk.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u:

 

 • 1.

  een schriftelijke zienswijze zenden aan burgemeester en wethouders, Postbus 24, 9050 AA Stiens;

 • 2.

  een mondelinge zienswijze kenbaar maken bij het cluster VROM, tel. 058-2576666. 

  Tevens wordt er een informatiebijeenkomst gehouden op dinsdag 4 april van 16:30 – 18:00 uur in het Gemeentehuis van Leeuwarderadeel, Ljipstrjitte 1 te Stiens.

  Stiens, 13 maart 2017

   

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel,

Harrie Siegersma, secretaris

drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester