Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2017, 12429OverigAanwijzing gemeentelijk monument.

Logo Leeuwarderadeel

Het college van Leeuwarderadeel heeft op 28 februari 2017 op grond van “Erfgoedverordening gemeente Leeuwarderadeel 2012” (vastgesteld 14 maart 2013) besloten tot het aanwijzen van een gemeentelijk monument, te weten het pand aan de:

Mounepaed 5 te Stiens, kadastraal bekend Hijum B 4 883 (Molen De Hoop).

 

Het aanwijzingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1, 9051 AR te Stiens.

De aanwijzing treedt in werking de dag na deze bekendmaking.

 

Stiens, 6 maart 2017

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel,

Harrie Siegersma, secretaris

drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester