Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 11719VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning James Wattstraat 56-58, Amsterdam (rectificatie kennisgeving)

Logo Amsterdam

Het veranderen en vergroten van het gebouw James Wattstraat 56-58 (voormalige Christus Koningkerk en pastorie) met bestemming daarvan tot hotel en theater met buitenterras, ingekomen op 22 juli 2015, 1903109/HZ_WABO-2015-008558.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende gegevens liggen van 28 februari 2017 t/m 11 april 2017, tijdens de openingstijden, ter inzage bij het loket van stadsdeel Oost. Voor de openingstijden kunt u bellen met 14020.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit dan kunt u, gedurende de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Stuur uw zienswijze naar:

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost.

Postbus 94801

1090 GV AMSTERDAM

Of per mail naar: info.sdo@amsterdam.nl.

Vermeld in uw zienswijze altijd:

 

 • 1.

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • 2.

  de datum waarop u de zienswijze schrijft en uw handtekening;

 • 3.

  het ontwerpbesluit waarop u een zienswijze indient, datum en kenmerk van het ontwerpbesluit;

 • 4.

  indien mogelijk een afschrift van het ontwerpbesluit waarop u een zienswijze indient;

 • 5.

  waarom u een zienswijze indient;

 • 6.

  dient iemand anders namens u een zienswijze in, stuur dan een machtiging mee.

 

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het stadsdeel. Dit kan op maandag t/m vrijdag.

Amsterdam, 28 februari 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam,

Namens deze:

De secretaris vande bestuurscommissie Oost,

SjoukjeAlta