Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2017, 11405Ruimtelijke plannenKennisgeving bestemmingsplan “Coolhaven”

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 3 maart 2017 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 13 april 2017) het ontwerpbestemmingsplan "Coolhaven” (NL.IMRO.0599.BP2112Coolhaven-) met de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt op Coolsingel 40 (Stadhuis) na het maken van een afspraak op nr. 010-2672514.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van maximaal 520 woningen, verdeeld over diverse woongebouwen. Daarnaast biedt het bestemmingsplan ruimte voor commerciële functies, waarbij wordt aangesloten op de medische bedrijvigheid in en rond het Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam. Dit betreft maatschappelijke en medische voorzieningen, dienstverlening, kleinschalige bedrijvigheid en medisch gerelateerde kantoren. Naast realisatie van gebouwen, voorziet het bestemmingsplan tevens in de mogelijkheid om de buitenruimte te transformeren naar een parkachtige omgeving.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging, van vrijdag 3 maart 2017 tot en met donderdag 13 april 2017 kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u 010-489 5241 bellen.

 

Inloopavond

In de Machinist, Willem Buytewechstraat 45 te Rotterdam wordt op 23 maart 2017 van 17.00 tot 20.00 uur een inloopavond gehouden over het ontwerpbestemmingsplan. De inloopavond kent geen vast programma. Er zijn verschillende ambtenaren aanwezig die in kunnen gaan op uw eventuele vragen over het ontwerpbestemmingsplan.

 

Rotterdam, 1 maart 2017

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

 

dhr C.H. Jaeger

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling