Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AchtkarspelenStaatscourant 2017, 10438Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan Pypkewei 1, 3 en 5 te Augustinusga

Logo Achtkarspelen

Inleiding

Het wijzigingsplan geeft een regeling voor een bedrijfsbestemming ten behoeve van lichte bedrijvigheid voor de voormalige Pypketsjerke aan de Pypkewei 3, en een woonbestemming voor de voormalige kosterswoning en pastorie aan de Pypkewei 1 en 5. De mogelijkheid voor deze bestemmingswijziging is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen.

Ter inzage

Vanaf 23 februari tot en met 5 april 2017 ligt het ontwerpwijzigingsplan ter inzage.  

Het ontwerpwijzigingsplan kunt u inzien:

- in het klantcontactcentrum tijdens de openingstijden van het gemeentehuis;

- via onze website www.achtkarspelen.nl/plannen.

Het ontwerpwijzigingsplan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (planID NL.IMRO.0059.WPBgPypkewei135-ON01).

Zienswijzen

Tot en met 5 april 2017 kunt u uw ziens­wijze kenbaar maken. U kunt een brief of e-mail sturen of een afspraak maken voor een mondelinge zienswijze. Uw brief of e-mail moet voorzien zijn van uw naam, adres en woonplaats en een motivering van uw zienswijze.

Brief: Een zienswijze per brief kunt u sturen naar de gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost.

E-mail: Een zienswijze per e-mail kunt u mailen naar gemeente@achtkarspelen.nl 

Mondeling: Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken voor 22 maart 2017.

Meer informatie

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Planting van de afdeling Ruimte, via het algemene nummer 14 0511.

 

Buitenpost, 22 februari 2017

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

G. Gerbrandy, burgemeester

mr. drs. E.H.C. van der Laan, secretaris