Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TynaarloStaatscourant 2016, 72616Ruimtelijke plannenGemeente Tynaarlo - ontwerpbeheersverordeningvoor het Sportcomplex De Marsch Paterswolde

Logo Tynaarlo

NL.IMRO.1730.BVDeMarschPW-0302

Van vrijdag 30 december 2016 tot en met donderdag 9 februari 2017 ligt de ontwerpbeheersverordening De Marsch Paterswolde ter inzage.

Eenmaal per tien jaar actualiseert de gemeente haar bestemmingsplannen en nu is het bestemmingsplan De Marsch Paterswolde aan de beurt. Omdat er binnen het sportcomplex geen grote veranderingen op stapel staan, hoeft het bestemmingsplan niet aangepast te worden, maar is het voldoende om een beheersverordening vast te stellen. Een beheersverordening legt de bestaande situatie en de bestaande rechten vast en komt in de plaats van het bestemmingsplan.

De stukken inzien

U kunt de verordening zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijde n van het team publiekszaken (zie www.tynaarlo.nl). Kunt u niet tijdens de openingsuren? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip. U kunt de verordening ook bekijken op www.tynaarlo.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de laatstgenoemde website kunt u gebruikmaken van het indentificatienummer: NL.IMRO.1730.BVDeMarschPW-0302.

Wilt u reageren?

U kunt uw zienswijze tot en met 9 februari 2017 schriftelijk indienen bij de gemeenteraad van Tynaarlo, postbus 5, 9480 AA Vries. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met team Ruimte en Ontwikkeling.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Ruimte en Ontwikkeling, telefoon: 0592-266662.