Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 71751

Gepubliceerd op 23 december 2016 09:00Registratie logo’s politieke groeperingen

De Kiesraad heeft in zijn vergadering van 21 december 2016 besloten op grond van artikel 4 van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op verzoek van de desbetreffende politieke groeperingen de volgende logo’s in te schrijven bij onderstaande aanduidingen:

1.

VVD

223.

50PLUS

259.

Partij van de Rede

261.

Club van niet kiezers

276.

VNL (VoorNederland)

277.

Vrijzinnige Partij

291.

Partij Bonte Koe

296.

Rechtdoor

303.

GeenPeil

305.

STERK

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge artikel 4, zevende lid, van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming jo. artikel G 5 van de Kieswet, iedere belanghebbende tegen deze besluiten van de Kiesraad beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 21 december 2016

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter Kiesraad

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl